Yleiset toimitusehdot

Tavara toimitetaan tavarantoimittajan vakiopakkauksissa tai toivomuksen
mukaan. Myöhästynyt toimitus ei oikeuta peruuttamaan tilausta,
mikäli siitä ei erikseen ole sovittu. Jos on sovittu, että tavara toimitetaan
vapaasti tilaajalle, tapahtuu toimitus tavarantoimittajan valitsemalla tavalla.
Mikäli tilaaja haluaa muun toimitusmuodon, vastaa tilaaja tästä aiheutuvista kuluista.

Tavaran toimitusta koskevat huomautukset otetaan huomioon vain,
kun ne tehdään tavarantoimittajalle 8 päivän kuluessa tavaran
vastaanottamisesta. Sopimuksen mukaan toimitettu tavara otetaan takaisin
vain, kun siitä tavaran-toimittajan kanssa on ennakolta sovittu.
Palautettavan tavaran on oltava moitteettomassa kunnossa.
Tilaaja suorittaa palautusrahdin, päällyksen ja muut palautukseen
liittyvät kulut.
Tavarantoimittaja hyvittää tilaajalle 80 % palautetun tavaran laskutus-
arvosta tavarana, elllei toisin ole sovittu.
Erikoistilauksesta toimitettavaa tavaraa ei voida palauttaa.

Hinnat ovat vapaasti Tampereeella. Hinnat ja toimitukset sitoumuksetta.
Vakiotuotteiden toimitusaika on noin 1 viikko.

Rahtivapaiden kertatoimitusten alaraja on 1 500 EUR.
Toimituksen ollessa alle 85 EUR, veloitamme pientoimituslisän 8,50 EUR.
Kuormalavasta veloitamme 10 euroa.
Tavarantoimittaja antaa käyttöohjeet ja tekniset selostukset parhaan
kykynsä mukaan, eikä tavarantoimittajaa voida asettaa vastuuseen
vahingosta tai kuluista, jotka ovat aiheutuneet tavaran käytöstä,
säilyttämisestä tai muusta vastaavasta syystä.
Tavarantoimittaja ei ole vahingonkorvausvelvollinen viallisen tavaran
aiheuttamista vahingoista tai kuluista, eikä myöskään vahingoista,
jotka aiheutuvat siitä, että toimitettu määrä ei ole oikea.

Jos tavarassa havaitaan virhe, josta tavarantoimittaja voidaan saattaa
vastuulliseksi, sitoutuu tämä toimittamaan uuden virheettömän tavaran
tai mikäli tavara on kokonaan tai osaksi käytetty, voi tavarantoimittaja
korvata tavaran uudella virheettömällä tavaralla korkeintaan laskutetun
summan määrällä.

Tavarantoimittaja ei ole vastuussa sodan, lakon, työsulun, onnettomuuden,
luonnonnonesteen tai muun ylivoimaisen esteen (force majeure)
aiheuttamista syistä.
Myös, mikäli tavarantoimittaja ei epävarman kansainvälisen
raaka-ainetilanteen vuoksi pysty täyttämään kaikkia sitoumuksiaan
sovittujen myyntiehtojen mukaan, ei ostaja voi tästä syystä esittää korvausvaatimuksia tavarantoimittajalle.

Huom! Tarkista, että tavara on kunnossa. Mikäli tavara on vaurioitunut,
tee merkintä sekä kuljettajan että vastaanottajan rahtikirjaan ja pyydä
kuljettajan allekirjoitus.